Cenník návrhov

„Váš exteriér tak ako aj Váš interiér je predovšetkým investícia, rokmi narastá nielen estetický dojem a jeho krása, ale aj cena celkovej kompozície so samotnou stavbou Vášho domu.“

Naša firma pôsobí na východnom Slovensku, preto ak chcete osobné stretnutie, konzultáciu poprípade realizáciu Vášho exteriéru vieme Vám byť nápomocný. Avšak spracovávame aj návrhy exteriéru aj mimo oblasti nášho pôsobenia. Konzultácie vedieme mailom a telefonicky. Návrh zasielame cez úschovňu alebo uložené na  CD nosič, ktorý Vám zašleme poštou. Po skonzultovaní zákazník zaplatí zálohu za návrh kde mu po krátkej dobe cca 14 dní predložíme štúdiu, po následnom skonzultovaní, odsúhlasení a doplatení zvyšnej čiastky mu spracujeme 2D alebo 3D návrh.  Po zaslaní návrhu máte možnosť zdarma využiť jedno kolo pripomienok k zmenám v návrhu.

Plocha záhrady                 Cena za 3D návrh            cena za štúdiu

do  300 m2                         520 Eur                                260 Eur

do  600 m2                        620 Eur                                310 Eur

do 1000 m2                       820 Eur                                410 Eur

do 1500 m2                        920 Eur                                460 Eur

do 2000 m2                       1020 Eur                               510 Eur

V cene 3D návrhu je:

20 ks  fotografických vizualizácií celej záhrady

1 ks video-animácie pre ešte lepšiu predstavu o Vašej budúcej záhrade ( prechádzka po záhrade )

Návrh záhrady – pôdorys ( kompozičné riešenie záhrady )

Osadzovací plán – pôdorys ( zoznam rastlinného materiálu v záhrade )

Vytyčovací plán – pôdorys ( okótované jednotlivé prvky záhrady )

Výkaz výmer – pôdorys ( plochy a rozmery materiálov a prvkov záhrady)

Textová časť – obsahuje ideové a obsahové riešenie záhrady.

V cene štúdie je:

Návrh záhrady – pôdorys (kompozičné riešenie záhrady)

Osadzovací pĺan – pôdorys (zoznam rastlinného materiálu v záhrade)

Vytyčovací plán – pôdorys (okótované jednotlivé prvky záhrady)

Výkaz výmer – pôdorys (plochy a rozmery materiálov a prvkov záhrady)

Vyhradzujeme si právo na zmeny cien návrhov pri náročnejších projektoch a svahovitých  terénoch.

Kontaktujte nás

Máte otázky, potrebujete poradiť alebo by ste chceli cenovú ponuku?

Napíšte nám. Radi Vám odpovieme.

Zdieľaj to